Online výuka (24.8.2021)

V minulých letech jazykové kurzy probíhaly bez přerušení online. Výuka byla podložena zajímavými tématy, filmy, rozhovory anglicky mluvících na celém světě. Z praktické konverzace jsme se učili gramatické jevy a strukturu jazyka, podobně jak je tomu v běžném životě u dětí. Následně o výuku projevily zájem i rodiče učících se dětí. Pokud Vám a Vašim dětem výuka a nedojíždění vyhovovaly, připravili jsme v následujícím školním roce několik online konverzačních kurzů a kurzů smíšených. /online +prezenční výuka/ V případě zákazu prezenčních kurzů nebudeme výuku přerušovat a přejdeme ihned na online. O žádnou hodinu nepřijdete.