Kurzy Cvičení rodičů a dětí

Číslo kurzu Název kurzu Termín Cena Poznámka
SPURD1 Cvičení rodičů a dětí Pá 8,30-9,15 2 000,-Kč pro děti od 2-5

Kurz probíhá v tělocvičně na 2. stupni ZŠ, Polesná 1690, Praha 9. Vstup do tělocvičny je z ulice Polesná v levé části budovy. Děti se budou učit nová říkadla, písničky, poznávat nové prostředí, nové kamarády a hlavně cvičit a hrát si. Cvičit budeme s náčiním / míče, švihadla, stuhy, plyšáci, padák aj./ i bez něj.  Dále  budeme cvičit na nářadí, jako je švédská bedna, lavičky, trampolínka, žebřiny.

Zahájení kurzů je v pátek 21. 9. 2018. Cena je 2000,- Kč na pololetí, které končí 3. 2. 2019. 2. pololetí od 4. 2. 2019 do 16.6. 2019. Nespotřebované kurzovné se nevrací, není přenosné do dalšího pololetí a na jinou osobu. Neodchozené hodiny se mohou po domluvě nahradit. Rodiče zodpovídají za bezpečnost svých dětí.

Pokud souhlasíte s podmínkami a máte zájem stačí vyplnit přihlášku na horní liště. Počet dětí v kurzu je omezený.Vyučujeme také angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu a ruštinu nejen děti, ale i dospělé. Dále pořádáme sportovní kurzy pro předškoláky a školáky.

Kurzy Sportovní pro předškoláky

Číslo kurzu Název kurzu Termín Cena Poznámka
SPUSP1 Sportovní kurz pro děti MŠ Pá 14,00-14,45 2000,-Kč pro děti od 3-6

Kurz probíhá v tělocvičně na 2. stupni ZŠ, Polesná 1690, Praha 9.Vstup do tělocvičny je z ulice Polesná v levé části budovy. Kurz je zaměřen na všestranný pohybový rozvoj dětí, na rozvoj jejich kondice s ohledem na zdravotní stránku. Kurz probíhá již bez rodičů. Děti se budou učit základům gymnastiky, atletiky, míčových her a jiných sportů. Cvičit budeme s náčiním/ míče, švihadla, tyče, šátky apod./ i bez něj. Dále budeme cvičit na nářadí, jako je švédská bedna, lavičky, trampolínka, žebřiny, prostná, kladina atd.. Při pěkném počasí budeme cvičit venku na přilehlém atletickém stadiónu.

Zahájení kurzů je v pondělí 17. 9. 2018. Cena je 2000,- Kč na pololetí, které končí 3. 2. 2019. 2. pololetí od 4. 2. 2019 do 16.6. 2019. Nespotřebované kurzovné se nevrací, není přenosné do dalšího pololetí a na jinou osobu.

Pokud souhlasíte s podmínkami kurzovního řádu a máte zájem stačí vyplnit přihlášku na horní liště. Počet dětí v kurzu je omezený.Vyučujeme také angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu a ruštinu nejen děti, ale i dospělé. Dále pořádáme sportovní kurzy pro děti již od 1. roku života, předškoláky a školáky.