Základní informace

Kurzy probíhají přímo v sídle firmy, kam lektor dochází. Popřípadě dle dohody nabízíme také online výuku. Maximální počet studentů je 10 osob. Náplň kurzu se odvíjí od specifických požadavků, tempa a znalostního stupně studenta. Lektor stanoví znalostní stupeň a dohodne se na frekvenci výuky, kterou přizpůsobí pracovnímu vytížení studenta.

Během výuky lektor pravidelně vede docházku, metodicky řídí proces výuky, ale i testuje studentovy nabyté znalosti. Připravujeme i na mezinárodně uznávané zkoušky,  nabízíme  udržovací a konverzační kurzy zahraničních lektorů.

Objednávka a platba kurzu

  1. Zašlete nám Váš požadavek e-mailem nebo nás kontaktujte telefonicky (kontakty).
  2. Po zjištění potřebných informací jako jsou: počet studentů, vhodný termín konání apod. rozřadíme studenty pomocí testů do znalostních skupin.
  3. Zašleme Vám termín zahájení, přehled skupin a cenový návrh.
  4. Na první hodině se lektor dohodne se studenty na výukových materiálech. Tyto materiály a učební pomůcky jsme schopni zajistit.
  5. Během semestru píšeme kontrolní testy, jejichž výsledky zaměstnavatel obdrží.
  6. Jsme schopni zajistit i jazykový audit.
  7. Hradí se jen fakticky odučené  hodiny,  hodiny neodhlášené,  a nebo hodiny odhlášené pozdě (pozdní storno)  méně než 24 hodin před zahájením výuky.
  8. Do 10. následujícího měsíce Vám vystavíme fakturu za uplynulý měsíc společně s prezenční listinou.

Cena

Cena kurzu je stanovena individuálně podle počtu studentů, náročnosti výuky a zaměření.

Kontakt

Pokud Vás nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat.