Základní informace

Kurzy probíhají přímo u Vás doma, kam lektor dochází, ve firmě, nebo můžete docházet vy za ním. Dále nabízíme pravidelné ONLINE kurzy, Přípravu na přijímací zkoušky na střední školu a Přípravu na maturitní zkoušku. Náplň kurzu se odvíjí od specifických požadavků, tempa a znalostního stupně studenta. Vyučujeme všechny znalostní stupně.

Lektor otestuje studenta  a dohodne se na frekvenci výuky, materiálech a učebnicích.  Během výuky lektor pravidelně vede docházku, metodicky řídí proces výuky, ale i testuje studentovy nabyté znalosti.

Objednávka a platba kurzu

  1. Zašlete nám Váš požadavek e-mailem nebo nás kontaktujte telefonicky. (kontakty)
  2. Po zjištění potřebných informací jako jsou : vhodný termín konání, požadavek na lektora, cena apod.
  3. Na první hodině se lektor dohodne se studentem na výukových materiálech. Tyto materiály a učební pomůcky jsme schopni zajistit.
  4. Hradí se jen fakticky  odučené  hodiny,  hodiny  neodhlášené,  a nebo hodiny odhlášené pozdě (pozdní storno) méně než 24 hodin před zahájením výuky.
  5. Do 10. následujícího měsíce Vám vystavíme fakturu za uplynulý měsíc společně s prezenční listinou.

Cena

Cena kurzu je stanovena individuálně podle počtu objednaných hodin,náročnosti výuky a zaměření .

Kontakt

Pokud Vás nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat.