Pražská sportovní a jazyková škola

působí na českém trhu od roku 1996 a věnuje se zabezpečování jazykové výuky pro firmy a organizace, individuální výuky, pořádá jazykové a sportovní kurzy pro širokou veřejnost. Dále se věnuje organizaci mimoškolních aktivit dětí, cvičení rodičů a dětí od 1. roku života.. U dětí se snažíme rozvíjet všestrannost, radost z pohybu a klademe velký důraz na zdravotní stránku při cvičení.

Zázemí a flexibilita

Naše škola využívá zázemí základních škol v neustále se rozšiřujících okrajových městských částech Prahy 10 a 9, např. ZŠ Dubeč, ZŠ Újezd nad Lesy a ZŠ Koloděje.

Místo, den, čas a frekvence individuální výuky se řídí požadavky studentů. Lektoři dojíždějí v rámci města Prahy bez příplatku, a tím šetří čas studenta, který by strávil cestováním. Zahájení firemních a individuálních kurzů je možné kdykoliv. Kurzy veřejné jsou rozděleny do dvou semestrů.

K přáním a požadavkům studenta se snažíme přistupovat individuálně a aktivně je zařazujeme do výuky. Je možné i navržený program měnit.

Kvalifikace lektorů

Spolupracujeme jak s českými, tak i zahraničními lektory. Naši lektoři jsou přísně vybíráni. Při jejich výběru požadujeme odbornou znalost, pedagogické vzdělání a praxi. Práce lektorů je namátkově kontrolována přímo při výuce a pomocí hodnotících dotazníků.

Online výuka

24.8.2021 | V minulých letech jazykové kurzy probíhaly bez přerušení online. Výuka byla podložena zajímavými tématy, filmy, rozhovory anglicky mluvících na celém světě. Z praktické konverzace jsme se učili gramatické jevy a strukturu jazyka, podobně jak je tomu v běžném životě u dětí. Následně o výuku projevily zájem i rodiče učících se dětí. Pokud Vám a Vašim dětem výuka a nedojíždění vyhovovaly, připravili jsme v následujícím školním roce několik online konverzačních kurzů a kurzů smíšených. /online +prezenční výuka/ V případě zákazu prezenčních kurzů nebudeme výuku přerušovat a přejdeme ihned na online. O žádnou hodinu nepřijdete.

Další aktuality

Nabídka kurzů